Logo

GOLD
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

GOLD
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

GOLD
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

GOLD
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

GOLD
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

BLAU
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

Farbkonzept

GOLD
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

ORANGE
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

GOLD
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

BLAU
#1234
RGB: 123,22,45
CMYK: 123,323,23,122
Pantone: C1

Icons

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

ic_baum

SVG
PNG

Schriften

H1: Function Pro Bold Oblique 32pt

H2: Function Pro Bold Oblique 24pt

H3: Function Pro Bold Oblieque 16pt

H4 Function Pro Bold Oblique 12 Bold

Body: Function Pro Light 12 pt

Kleingedrucktes: Function Pro Light 8pt